Služby:

Půjčovní doba knihovny

pondělí:    12,30 - 18,00 hod.

úterý:       12,30 - 18,00 hod.

čtvrtek:       9,00 - 11,00 hod.

                12,30 - 18,00 hod.

___________________________________________

Zápisné do knihovny  / na 1 rok /

dospělí:         40,- Kč

děti, senioři:  20,- Kč

 

Pro návštěvníky jsou k dispozici 3 počítače s připojením na internet. /zdarma /

Tisk

1 stránka černobíle    1,- Kč

1 stránka barevně      6,- Kč

 

Další poskytované služby:

besedy pro návštěvníky

informační služba

 

Knihovna je příjemcem regionálních služeb.

Je začleněna do systému výměnných knižních souborů.