Služby:

 Půjčovní doba knihovny:

  • pondělí:    12,30 - 18,00
  • úterý:        12,30 - 18,00
  • čtvrtek:       9,00 - 11,30
  •                  12,30 - 18,00

Pro návštěvníky knihovny jsou k dispozici 3 počítače s připojením na internet - 60 min. zdarma.

 

Tisk:

Cena za kopírování se stanovuje za černobílou kopii formátu:         

A4 jednostranně ve výši ....................2,- Kč

A4 oboustranně ve výši .....................3.- Kč

 

Zápisné do knihovny  / na 1 rok:

dospělí čtenáři ..............................60,- Kč

děti, studenti .................................0,- Kč*

důchodci ......................................20,- Kč 

 

* Zápisné 0 Kč se vztahuje pouze na výpůjčky pro děti a mládež!

 

Další poskytované služby: besedy pro návštěvníky

                                             informační služba

Knihovna je příjemcem regionálních služeb.

Je začleněna do systému výměnných knižních souborů.