Vítáme Vás na stránkách knihovny

 

Půjčovní doba knihovny:

pondělí:

 

 

12,30 – 17,00

úterý:

8,00 –11,30

 

12,30 – 17,00

 

čtvrtek:

8,00 - 11,30

 

12,30 – 17,00

 

 

 

Zápisné do knihovny  / na 1 rok:

dospělí čtenáři + právnické osoby........................60,- Kč

děti a mládež do 15 let...........................................0,- Kč*

studenti od 16-25 let, důchodci a držitelé ZTP…..20,- Kč

 jednorázová výpůjčka 1 kniha…………………….50,- Kč

  • Zápisné 0 Kč se vztahuje pouze na výpůjčky pro děti a mládež!

 

Knihovna je příjemcem regionálních služeb.

Je začleněna do systému výměnných knižních souborů.